Xin vui long dien vao nhung chi tiet va loi nhan. Chung toi se xin tra loi den Quy Vi.
Thank you,

MESSAGE: