BĂNG BÓ TINH THẦN

 

Fatima Thần dược băng bó vết thương tinh thần

xin click vào đây để đọc

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tham dự Thánh Lễ Cầu Cho Việc Bảo vệ Sự Sống

    

 

Xin Thiên Chúa Toàn Năng soi sáng cho những người có trách nhiệm biết tôn trọng và bảo vệ thai nhi.

 

Xin liên lạc với chúng tôi qua hộp thơ:

PO Box 18209 Anaheim Hills, CA 92817  

Xin Chúa trả công  bội hậu cho quí vị

 

“… Go and do likewise …” (Luke 10: 30,37)

 

Home

 

 

 

 

 

 

 

BĂNG BÓ THỂ XÁC